• Yksityishenkilön velkajärjestely elinkeinonharjoittajan näkökulmasta 

      Vainimo, Niina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
      Opinnäytetyön aihe on yksityishenkilön velkajärjestely elinkeinonharjoittajan näkökulmasta. Opinnäytetyön tarkoitus on tutkia ja selvittää, mitkä asiat estävät elinkeinon- tai ammatinharjoittajan hakeutumista velkajärjestelyyn ...