• Kustannusten sekä halutun voittolisän kattaminen hinnoittelun avulla 

      Vainio, Iida-Maria (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
      Tämän tutkimuksessa on keskitytty Anjalatalo Oy:n hinnoitteluun sekä sen kehittämiseen. Tutkimuksessa pyrittiin saamaan määritellyille tuotteille ja palveluille sellaiset hinnat, että ne kattaisivat kustannukset sekä ...