• Varhaisen tuen toimintamalli Jaakonpuiston päiväkotiin 

      Vainio, Meri-Tuuli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
      Opinnäytetyön aiheena oli luoda varhaisen tuen toimintamalli Jaakonpuiston päiväkotiin. Opinnäytetyö on kehittämistyö, ja sen on tarkoitus edistää lastensuojelun ja päivähoidon yhteistyötä sekä kehittää ...