• Tietomallin käyttö vesirakenteiden kunnossapidossa 

      Vainio, Simo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tämä opinnäytetyö on osa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun VEBETER-hanketta. Työn tavoitteena oli selvittää ja kehittää ratkaisuja, joiden avulla tietomalleja voitaisiin käyttää vesirakenteiden kunnossapidossa. Tavoitteena ...