• Arabiemiraattien liiketoimintakulttuuri : Liikesuhteen luominen Dubaissa 

   Rauvala, Yusuf (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö käsittelee Arabiemiraattien tapakulttuuria ja liikesuhteen luomista suomalaisen ja arabiemiraattilaisen välille.
  • Asiakasjohtaminen – Case Cursor oy 

   Ahvenranta, Marianne (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän työn tarkoituksena oli tutkia asiakasjohtamista Kotka-Haminan kehittämisyhtiö Cursor Oy:n näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida Kotka-Haminan kehitysyhtiö Cursor Oy:n asiakasjohtamisen prosesseja ...
  • ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN KEHITTÄMINEN POMARKUN URAKOITSIJATARVIKE OY:SSÄ 

   Nurmi, Veera; Salonen, Tuomas (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli auttaa toimeksiantajayritystä ymmärtämään asiakastyytyväisyyden ulottuvuuksia ja jalostaa niitä omaan liiketoimintaansa. Teoriaosuus käsittelee asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta, ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus B2B-ympäristössä 

   Nieminen, Emmi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää toimeksiantajan asiakastyytyväisyyttä asiakastyytyväisyyskyselyn avulla. Jotta asiakastyytyväisyystutkimus onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, teoriaosan taustatiedoksi ...
  • Benchlearning ‒ esikuvan inspiroimana 

   Koikkalainen, Sirpa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tieto muuttuu koko ajan, mutta oppimisen taidot säilyvät hyödyllisinä pidempään. Benchlearning-menetelmän avulla yritykset ja organisaatiot pystyvät selvittämään toimintansa tehokkuuden ja muutostarpeet, vertailemaan omaa ...
  • EU:N JA VENÄJÄN VÄLISEN MAHDOLLISEN VIISUMIVAPAUDEN VAIKUTUKSET KOUVOLAN ALUEELLA 

   Koli, Janika (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Euroopan unionin ja Venäjän välille on kaavailtu viisumivapautta jo usean vuoden ajan. Toistaiseksi viisumivapaus on vasta suunnitteilla, eikä toteutumisajankohtaa ole osattu määrittää. Luultavasti EU:n ja Venäjän välinen ...
  • Invoice-kaupan mahdollisuudet kauppakeskus Veturissa 

   Luukkonen, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä käydään läpi verottoman matkailijamyynnin eri muodot sekä kerrotaan matkailun erityispiirteistä Suomessa ja Kouvolassa erityisesti venäläismatkailijoiden näkökulmasta. Opinnäytetyön tutkimusosuudessa on ...
  • Kanavat yhteistyökumppaneiden löytämiseen Kiinasta : Case Agri-Kymi Oy 

   Villikka, Heini (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Monille yrityksille yhteistyökumppaneiden löytäminen Kiinan suuresta tarjonnasta on vaikeaa. On paljon erilaisia vaihtoehtoja etsiä yhteistyökumppaneita, mutta mitkä sitten ovat käyttökelpoisimmat keinot, sitä pyritään ...
  • Kansainvälinen tutorointi Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa 

   Hippeläinen, Toni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää ja kartoittaa kansainvälisen tutoroinnin historia, nykytilanne ja mahdolliset tulevaisuuden suunnitelmat Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Aihetta on tutkittu kv-tutoreiden, ...
  • Kansainvälisen toimittajayhteistyön alkutaival PK-yritysten näkökulmasta 

   Honkonen, Harri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa kansainvälisen toimittajayhteistyön mahdollisuuksia ja ongelmatekijöitä pienten- ja keskisuurten suomalaisten tilaajayritysten näkökulmasta sekä antaa kyseisille yrityksille ajatuksia ...
  • Kartoitus kiinalaisten matkailusta Eurooppaan ja matkailun kehitysmahdollisuuksista 

   Linnala, Ville (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Kartoituksen tavoitteena on selvittää, minkätyyppistä matkailua kiinalaiset matkailijat harjoittavat Eurooppaan. Tarkoituksena on ymmärtää matkailun nykytilannetta ja kartoittaa kiinalaisten matkailijoiden pääkohdemaita ...
  • Kiinteistöhuolto- ja isännöinti Pietarissa : Mahdollisuudet suomalaisille yrityksille 

   Nissinen, Lauri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Kiinteistöhuolto ja isännöinti Pietarissa on lähtenyt kehittymään vuoden 1991 jälkeen, kun Venäjän valtio aloitti asuin- ja liikekiinteistöjen yksityistämisen. Ennen yksityistämistä oli kiinteistöhuoltoalaa hallinnut ...
  • KIINTEISTÖJEN HALLINNOINNIN NYKYTILA ASUKKAIDEN NÄKÖKULMASTA - kyselytutkimus YIT Service, Pietari 

   Saarelainen, Sara (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Talouden kehitys on mahdollistanut myös kiinteistömarkkinoiden kehityksen, joka on uudistanut myös kiinteistöjen hallinnointia. Hallinnointiyhtiö huoltaa ja isännöi kiinteistöjä. Pietarissa ja Moskovassa toimiva YIT Service ...
  • KIINTEISTÖKAUPPA JA AGENTUURIPALVELUJEN VIENTIÄ VENÄJÄLLE 

   Nikitin, Igor (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia suomalaisen yrityksen agentuuri-palvelujen vientimahdollisuuksia Venäjälle. Tarkemmin tutkitaan kiinteistökauppaan liittyvää avustavaa toimintaa, joka suuntautuu venäjänkielisille ...
  • Kotkan sataman ja satamakustannusten kilpailukyky Itämeren risteilijäliikenteessä 

   Luumi, Jani (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on antaa toimeksiantajalle päivitettyä tietoa satamien kustannuksista ja tuoda uusia näkökulmia Cruise Port Kotkan kilpailukyvystä. Työn aiheena on Kotkan satamakustannusten kilpailukyky ...
  • Koulutusviennin lisäämis- ja laajentamismahdollisuudet Kiinaan 

   Väyrynen, Annika (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehitellä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja Kiinan Jinhua Polytechnicin välistä koulutusvientitoimintaa. Kyseisen kiinalaisen yhteistyökoulun opettajille on syyskuussa 2014 järjestetty ...
  • Kulttuuripalvelujen hankintaprosessin kartoitus julkisella sektorilla Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella 

   Korpela, Toni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Kaakkois-Suomen sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden kulttuuripalveluiden hankinta ikääntyneiden hyvinvointia varten. Tutkimus toimii osana Työtä nuorille ja hyvinvointia ...
  • Käsikirja Lahden alueelle sijoittuville venäläisille yrityksille 

   Tuominen, Tuuli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee venäläisten yritysten sijoittumista Suomeen. Sijoittumisten kohdealueena on tarkasteltu etenkin Lahden aluetta. Tutkimuksen päätehtävänä on selvittää, kuinka venäläinen yritys voi aloittaa ...
  • Käsityöläispanimon brandin rakennus 

   Hovi, Jani (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö käsittelee perustettavan käsityöläispanimon brandin rakennusta. Työ käsittelee teoreettisesti brandäykseen liittyviä visioita ja kuinka yrityksen identiteetistä lähtään rakentamaan positiivinen tavaramerkki ...
  • LIIKETOIMINNAN PERUSTAMINEN VENÄJÄLLE – LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN ERITYISPIIRTEET 

   Goulkov, Dima (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää tekijöitä, joita suomalaisen yrittäjän tulee ot-taa huomioon käynnistäessään liiketoimintaa Venäjälle. Yksityiskohtaisemmassa tar-kastelussa on palveluyrittäjän kohtaamat haasteet ...