• 2D-VIIVAKOODIEN HYÖDYNTÄMINEN VÄHITTÄISKAUPASSA KULUTTAJILLE SUUNNATTUNA PALVELUNA 

   Rivinoja, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli hankkia tietoa koskien 2D-viivakoodeilla mahdollistettavaa kuluttajille suunnattua mobiilia palvelua sekä tutkia, mitä lisäarvoa kyseinen palvelu kuluttajille ja yrityksille toisi. Teoriaa on ...
  • Ajoneuvokohtainen kustannuslaskelma 

   Korpivaara, Susanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Yrityksen toiminnan kannalta kustannustietoisuus on tärkeä. Todellisten kustannusten tunteminen ja oikein kohdentaminen on ensiarvoinen asia. Kustannustietous on päätöksenteon apuna. Kustannusten muutos vaikuttaa yrityksen ...
  • Asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu Rexel Finland Oy:n Pasilan palvelumyymälässä 

   Parantainen, Lari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin asiakastyytyväisyyttä ja palvelun laatua Rexel Finland Oy:n Pasilan palvelumyymälässä Helsingissä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka tyytyväisiä Pasilan palvelumyymälän asiakkaat ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely : Case: K-supermarket Sipatti 

   Riippa, Tiia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii K-supermarket Sipatti. Opinnäytetyön aiheena oli tutkia yrityksen asiakastyytyväisyyttä niin asiakkaiden kuin myös henkilökunnan näkökulmasta. Tavoitteena oli saada selville asiakkaiden ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely kuljetus- ja huolintaliikkeessä. Case: Omega-Trans Oy 

   Baranova, Ekaterina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia Omega-Trans Oy:n asiakkaiden tyytyväisyyttä, palvelun tehokkuutta, nopeutta ja hinta-laatu suhdetta. Työn tavoitteena on selvittää ky-selyn ja havaintojen avulla yrityksen palvelujen ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus : Case: Hyväntuulen Kuntoklubi Oy 

   Tarvainen, Henna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä suoritettiin asiakastyytyväisyystutkimus Hyväntuulen Kuntoklubi Oy:n toimesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyys asiakaspalveluun, palveluympäristöön ja palvelun saatavuuteen ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus : Case: Rauta-Prisma 

   Hämäläinen, Katja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän tutkimuksen kohteena oli Kouvolan Prisman rauta-osasto, Rauta-Prisma, joka kuuluu Osuuskauppa Ympäristöön. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat tämänhetkiseen asiakaspalveluun, ...
  • Asiakkaiden tyytyväisyys palvelujen toimituksiin : Case: Global Business Call Oy 

   Seppälä, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksen toimeksiantaja oli Global Business Call Oy, joka on Suomen ensimmäisiä IP-pohjaisia palveluoperaattoreita. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää GBC:n asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluiden toimituksiin ja ...
  • AURAMAA OY:N TERMINAALITOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

   Uutela, Janne (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Auramaa Oy:n Lappeenrannan terminaalin nykytilaa. Tutkimuksessa keskityttiin terminaalin aineellisiin, suunnitelmallisiin ja rakenteellisiin tarkastelunäkökohtiin. Työssä pyrittiin ...
  • Auton maahantuonti Etelä-Koreasta 

   Hyvärinen, Minna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työssä käsitellään auton maahantuontia Etelä-Koreasta Suomeen. Euroopan Unionilla (EU) on Etelä-Korean kanssa vapaakauppasopimus, joka mahdollistaa eteläkorealaisen auton maahantuonnin tulleitta tai alennetulla tulliprosentilla. ...
  • Benefits for a Large Grain Company of Investing in Purchase of Own Vessels 

   Utkina, Daria (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose of this thesis was to determine whether the world’s largest grain export company should have its own fleet. Nowadays optimizing transportation costs is becoming more urgent with each passing day. This problem ...
  • Biokaasun kuljetus maakaasuverkostoon: kaasumaisen biokaasun putkisiirron ja nesteytetyn biokaasun autokuljetuksen vertailu 

   Kärki, Satu; Kuningas, Essi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö suoritettiin toimeksiantona Gasum Oy:lle. Työn tarkoituksena oli tarkastella ja vertailla biokaasun kahta mahdollista kuljetusvaihtoehtoa jalostuslaitokselta maakaasun siirtoverkkoon. Työssä käytettiin ...
  • CHOICE OF THE OPTIMAL ROUTE FOR MULTIMODAL CONTAINER TRANSPORTATION 

   Zernova, Anastasija (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   The objective of the work is to find the most suitable route for multimodal container transportation from South Korea to Latvia, according to client`s requirements. In this work were described different transport features ...
  • Clas Ohlsonin tulliprojektin vaikutukset logistiikkatyöntekijöiden työtehtäviin 

   Virén, Henrika; Kuronen, Hanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutustua Clas Ohlsonin uuteen tulliprojektiin ja sen vaiku-tuksiin yrityksen työntekijöihin. Yrityksessä päätettiin vuonna 2011 hakea ruotsin keskusvaras-ton muuttamista niin kutsutuksi ...
  • Ekologisten valintojen vaikutukset ilmastonmuutokseen 

   Heinvuo, Maria; Rissanen, Nina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tavoitteena oli tutkia miten joukkoliikenteen käyttö sekä ihmisten kulutustottumukset vaikuttavat ilmastonmuutokseen. Pohdimme tässä työssä myös, miten yksittäinen kuluttaja saadaan ymmärtämään oman kulutuskäyttäytymisensä ...
  • eReseptin tuomat muutokset reseptiprosessiin 

   Korppas, Lauri; Rika, Esa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Terveydenhuollossa eletään muutosten aikaa, koska Suomessa ollaan tulevaisuudessa ottamassa käyttöön sähköinen lääkemääräys eResepti. Muutoksen takana on monia syitä, mutta tärkeimmät ovat potilasturvallisuuden paraneminen ...
  • Erikoislastauksien työturvallisuus ja riskit 

   Arola, Eemeli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Suurten kappaleiden rautatiekuljetukset Suomesta itään ovat jatkuvasti lisääntyneet. Siitä huolimatta erikoiskuljetuksiksi määriteltävät rautatiekuljetukset ja niihin keskeisesti liittyvät asiat ovat edelleen vähän tutkittuja ...
  • EU-RAHOITUKSEN HYÖDYNTÄMINEN HAMINAN SATAMAN SIDOSRYHMIEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ 

   Järvinen, Susanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksen aiheena on EU-rahoituksen hyödyntäminen kilpailuedun saavuttamisessa. Tarkoituksena oli selvittää, miten hyvin yritykset tuntevat omaan toimintaansa liittyvät EU-rahoitusmahdollisuudet ja millaisiksi he näkevät ...
  • EU:N VENÄJÄ-PAKOTTEIDEN JA VENÄJÄN VASTAPAKOTTEIDEN VAIKUTUS HUOLINTAAN, KULJETUKSIIN JA VARASTOINTIIN 

   Lohi, Aino (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten EU:n asettamat Venäjä-pakotteet ja Venäjän asettamat vastapakotteet vaikuttavat huolintaan, kuljetuksiin ja varastointiin suomalaisissa yrityksissä. Opinnäytetyön alussa ...
  • Finding and Evaluating the Partners (Case: Procurement logistics in Russian Supply Chain Management) 

   Sokolenko, Svetlana (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   This thesis study can be interesting for international companies and industries in order to be aware of the problems that can occur when selecting suppliers and develop possible solutions. The importance of the choice of ...