• Alipainetoiminen wc-järjestelmä ja sen yleisimmät ongelmat 

   Heikkonen, Markus (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä esitellään laivoilla käytettävien alipainetoimisten wc-järjestelmien yksittäiset komponentit ja niiden tehtävät järjestelmän osana. Tarkoitus oli kirjoittaa kattava selvitys, jonka avulla järjestelmien ...
  • AMK-OPINTOJAKSO KOULULAIVA KATARINALLA 

   Suomalainen, Matti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulku SUOMALAINEN, MATTI AMK-opintojakso koululaiva Katarinalla Opinnäytetyö 38 sivua + 16 liitesivua Työn ohjaaja Lehtori Ari Helle Toimeksiantajat Kymenlaakson ...
  • AMOS-KURSSIN TEHTÄVÄPAKETIN PÄIVITTÄMINEN 

   Tukiainen, Arto (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö on sekä tutkimus että raportti Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Amos-kurssin oppimateriaalin päivittämisestä. Kurssi on osa merenkulkualan insinöörien huolto- ja kunnossapidon koulutusta. Opetuskäytössä ...
  • Dieselmoottorin pakokaasujen puhdistus rikin ja pienhiukkasten osalta M/S Ailalla 

   Hernández, José (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö tehtiin suomalaisen varustamon, Oy Langh Ship Ab:n, toimeksiannosta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää pakokaasujen puhdistusmahdollisuutta ja sen edullisuutta rikinoksidien sekä partikkelien osalta ...
  • Energiansäästömanuaalin suunnittelu Purha-luokan aluksiin 

   Törhönen, Aleksi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut luoda pohja Purha-luokan aluksille tehtävään energiansäästömanuaaliin. Työn hankkeistajana on Neste Oil ja työn tavoitteena oli etsiä alusryhmäkohtaisesti kohtia, joissa energiaa ...
  • Gas as marine fuel 

   Vabar, Tarvi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   This Bachelor’s thesis examined the technical possibilities of using natural gas as marine fuel for merchant fleet. The main aim was to gather all relevant information on how natural gas can be used in maritime sector. ...
  • Generaattoreiden ja sähkömoottereiden huolto 

   Laurell, Timo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda katsaus generaattoreiden ja sähkömoottoreiden peruskunnossapitoon ja siihen liittyviin mittauksiin. Samalla perehdytään yleisempien sähkökoneiden toimintaan ja rakenteeseen. Tutustutaan ...
  • Hukkalämmön talteenotto ja hyötykäyttö 

   Lajunen, Jukka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Nykyajan vaatimukset energiatehokkuudesta ovat johtaneet siihen, että hukkalämpöä on ruvettu käyttämään laivoilla sähköntuotantoon. WHR-järjestelmillä eli hukkaläm-mön talteenottolaitteilla (engl. Waste Heat Recovery) ...
  • Huollon ja kunnossapidon kehittäminen M/S Lola 3:lla 

   Valkonen, Ville (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö käsittelee huollon ja kunnossapidon kehittämistä Ekin Partio Ry:n M/S Lola 3 aluksella. Osana opinnäytetyötä on myös koulutustoiminnan kehittäminen aluksella. Huollon ja kunnossapidon tavoitteena on säilyttää ...
  • Huolto-ohjelman analysointi määräaikaishuoltojen perusteella 

   Kaartinen, Joni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön lähtökohtana on tutkia merimoottorien huolto-ohjelmaa, sen toteutumista sekä sen mahdollisia vaikutuksia moottorien käyttöön sekä niiden toimintavarmuuteen. Työ on aloitettu keväällä 2007 ja hankkeistajana ...
  • ILMASTOINNIN JÄÄHDYTYKSEN SUUNNITTELU RAUMA-LUOKAN ALUKSILLE 

   Vähäsöyrinki, Jussi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä käsitellään laivan ilmastoinnin suunnittelua. Työssä tutkitaan erityisesti ilmastointilaitteiston mitoitusta ja laskentaa. Tavoitteena on laatia laivojen rakennusvalvojille perusteet, joilla jäähdytysjärjestelmä ...
  • INSTALLATION, COMMISSIONING AND TROUBLE SHOOTING OF VARIABLE FREQUENCY DRIVE 

   Kuituniemi, Santtu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   In this thesis, the installation of variable frequency drive on board a ship is introduced briefly. In this particular study the variable frequency drive was retro-fitted to the ship and it also required that some alternation ...
  • ISM–TURVALLISUUSJOHTAMISJÄRJESTELMÄ VARTIOVENE 55 -ALUKSELLE 

   Sippola, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö toteutettiin Wave and Soul Cruises Oy:n toimeksiannosta. Tavoitteena on tuottaa varustamon omistamalle Vartiovene 55 -nimiselle alukselle kansainvälistä ISM-koodia mukaileva turvallisuusjohtamiskäsikirja. ...
  • Jätevesien käsittely laivalla 

   Nylander, Joni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Alusten jätevesien käsittelyä ja jätevesipäästöjä koskevia säädöksiä ja asetuksia on viime aikoina tiukennettu. Tämä on johtanut siihen, että jäteveden käsittelylaitteiden toimittajat ovat kehittäneet uusia yhä ...
  • Katsaus höyry- ja kaasuturbiinien laivakäyttöön 

   Uotila, Joni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä käsitellään höyryturbiinien ja kaasuturbiinien käyttöä pääkoneena, apukoneena ja lämmöntalteenotossa sekä yhdistelmäkoneikkoina. Työssä vertaillaan myös turbiineja dieselkoneisiin ja hieman voimalaitos- ja ...
  • Keraamiset komposiitit ja korroosionesto 

   Torri, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö kertoo korroosiosta, sen eri muodoista ja siitä minkälaisia vaikutuksia sillä on kunnossapitoon. Työssä käydään läpi myös komposiittien määritelmää, historiaa sekä keraamisia komposiitteja ja niiden osia ...
  • Keskipakopumppujen huolto laivakäytössä 

   Lindh, Aki (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö tehtiin Kymi Technologiesin hankkeistamana. Työn tarkoituksena on antaa tuleville opiskelijoille oppimateriaalia ja perustiedot aiheesta keskipakopumppu-jen huoltaminen laivakäytössä. Esitys on rajattu huollon ...
  • Konehuoneen paloturvallisuus 

   Maskulin, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työn aiheena on konehuoneen paloturvallisuus. Tulipalot ovat vaarallisimpia tapaturmia, joita aluksella voi sattua ja niiden syntymisen ehkäisemiseksi on varauduttava kaikin olemassa olevin keinoin. ”Konehuoneiden ...
  • Konepäällystön pätevyyden seuranta matkustaja-aluksella 

   Ahtola, Kaarlo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ja eritellä, mitä merilainsäädännöt vaativat konepäällystöön kuuluvilta henkilöiltä matkustaja-aluksella, ja mitä muita asioita voidaan pitää tärkeinä päivittäisessä työskentelyssä. ...
  • KONEPÄÄLLYSTÖN SIIRTYMINEN POIS LAIVOILTA : STAY ONBOARD - HANKE 

   Luostarinen, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Merenkulussa on ongelmana se, että koulutettu konepäällystö siirtyy pois merityöstä kesken työuran. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää konepäällystön näkemyksiä merityöstä,siihen vetävistä, siinä pitävistä ja ...