• Automaatiojärjestelmän ohjelmistojen hallinta 

   Nurminen, Markku (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Moderni automaatiojärjestelmä on dynaaminen sovellusverkko, joka on suunniteltu prosessiteollisuuden tarpeisiin. MetsoDNA-järjestelmä on tapa ohjata prosesseja ja järjestelmä perustuu tietämykseen ja informaation verkottamiseen, ...
  • Automaatiojärjestelmäosuuden liittäminen paperitehtaan kunnossapitojärjestelmään 

   Leikas, Ari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tänä päivänä kilpailu eri teollisuuden aloilla on kovaa ja yritykset pyrkivät selviytymään taantuman alta. Tuotantolinjat ovat entistä monimutkaisempia ja kunnossapitokustannukset ovat kasvaneet. Tämän opinnäytetyön ...
  • AUTOMAATIOLAITTEIDEN OHJELMOINTI KUNNOSSAPIDON AIKUISTEN AMMATTITUTKINNOSSA 

   Kiukas, Kyösti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Aikuisten näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Ne muodostuvat työelämästä ja sen kehittymistarpeista johdetuista tehtäväkokonaisuuksista. Näyttötutkinnon osa muodostaa ammattipätevyyden ...
  • Jalkapallokentän lämmityksen energiankulutus Suomessa 

   Seiro, Jan (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin jalkapallokenttien lämmityksen energiankulutusta Suomessa sekä etsittiin kehityskohteita energiankulutuksen ja kustannusten vähentämiseksi. Kenttiä joudutaan pitämään korkeiden lämmityskustannusten ...
  • LATEKSITEHTAAN TUOTANNON LÄMPÖ- JA VIRTAUSTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN OPTIMOINTI 

   Pöntynen, Sami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lateksia tuottavan tehtaan lämmön tuoton ja jäähdytyksen energiatasetta sekä selvittää mahdollisia energiatehokkuustoimenpiteitä, jotka suorittamalla saadaan maakaasun ja sähköenergian ...
  • Maatalousrakennuksen palohälytinjärjestelmän suunnittelu, asennus ja käyttöönotto 

   Arkko, Tuomas (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Automaatiotekniikan koulutusohjelma ARKKO, TUOMAS Maatalousrakennuksen palohälytinjärjestelmän suunnittelu, asennus ja käyttöönotto Opinnäytetyö 28 sivua + 3 liitesivua Työn ...
  • Modernin puunkyllästyslaitoksen automaatiojärjestelmän suunnittelu 

   Vehviläinen, Heikki (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli määritellä automaatio nykyaikaiselle puunkyllästyslaitteistolle. Automaatiojärjestelmän määrittelyssä oli tavoitteena saada toteutustavasta riippumaton suunnitelma laitteistolle ja ohjelmistolle ...
  • Panimotynnyrilinjan ohjausjärjestelmän modernisointi 

   Kanervo, Marko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena on panimotynnyrilinjaston lavaaja- ja purkurobottien logiikka-ohjausjärjestelmien modernisointi. Robotit oli toteutettu Siemens S5 -sarjan logiikalla 1990-luvun alkupuolella, ja logiikkajärjestelmät ...
  • PAPERIKONEIDEN MITTAPALKKIEN JA TOIMILAITTEIDEN VIKAHUOLTOSUUNNITELMA 

   Pikkarainen, Marko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Keväällä 2007 Stora Enson Kotkan tehtaiden kahden paperikoneen laatusäätömittauksille ja toimilaitteille haluttiin luoda ennakkohuoltosuunnitelmat. Ennakkohuoltosuunnitelmien avulla haluttiin minimoida yllättävät viat ja ...
  • Pilot-impregnointikoneen sähköistyksen modernisointi 

   Takanen, Turo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työ tehtiin Laminating Papers Oy:n Kotkan tehtaiden päälaboratoriossa talvella 2009 – 2010. Aloite työhön tuli kesällä 2008 mekaniikkakunnostuksen yhteydessä havaitun pilot-impregnointikoneen huonon sähköteknisen kunnon ...
  • PISTORASIALINJAN OHJAUSJÄRJESTELMÄN UUSINTA 

   Kivimäki, Ossi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli uusia ohjausjärjestelmä Strömfors Electric Oy:n kokoonpanotehtaan 2-pistorasialinjalla. Linja oli osittain toteutettu Siemensin S5-sarjan logiikoilla ja osittain Siemensin uudemmalla S7-sarjan ...
  • Prosessitiedonkeruu logiikkaohjausjärjestelmistä 

   Tynni, Jesse (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Insinöörityön tavoitteena oli toteuttaa prosessitiedonkeruu Kymenlaakson ammattikorkeakoulun automaatiolaboratorion logiikkaohjausjärjestelmistä. Tätä tiedonkeruujärjestelmää oli tarkoitus käyttää opetustarkoituksessa, ja ...
  • Prosessiveden epäsuoran lämmityksen automaation suunnittelu 

   Huomolin, Saara (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tavoitteena oli suunnitella Stora Enson Imatran tehtaiden kartonkikone 4:n lämmön talteenottoon prosessiveden epäsuoran lämmityksen instrumentointi. Prosessiveden epäsuoran lämmityksen projektin tarkoituksena on poistaa ...
  • Säiliölohkon tunnistus RFID-tekniikalla 

   Vakkari, Janne (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Öljyterminaaleissa lastataan polttonesteitä ajoneuvoyhdistelmiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä selvitys RFID-tekniikan soveltuvuudesta lastausvarsien automaattiseen tunnistukseen. Tunnistuksen kohteena oli lastausvarsi ...
  • Tehdasintegraatin kiinteistöhälytysten liittäminen automaatiojärjestelmään 

   Mikkola, Ville (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli Altian Oyj:n Rajamäen tehtaiden omistuksessa olevien oheiskiinteistöjen hälytysjärjestelmien uusinta. Työn tavoitteena oli hälytysten liittä-minen ja sovellusohjelman tekeminen tehtaan ABB 800xA ...
  • Tuloilmakoneen automatiikan modernisointi 

   Alatalo, Niko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Ilmastointijärjestelmien tehtävänä on sisäilman laadun hallinta, jolla pyritään saavuttamaan hyvät työskentely-olosuhteet henkilöstölle sekä pitämään laitteiden käyttöolosuhteet sellaisina, että ne mahdollistavat laitteiden ...
  • Tuotannonohjausjärjestelmän laitetietojen lisääminen kunnossapitojärjestelmään 

   Arola, Veli-Matti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tänä päivänä toimiva kunnossapitojärjestelmä luo pohjan kaikelle teollisuuden kunnossapidolle. Toimivalla kunnossapitojärjestelmään voidaan hallita ja valvoa suuria laite- ja huoltokokonaisuuksia. Laitteiden vikaantumisista ...