KoulutusalaElektroniikka

  • Carrier Ethernet -palvelut 

   Korja, Tuomo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä on Kymen Puhelimen toimeksiantama opinnäytetyö, jossa on hyödynnetty Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja lähialueen palveluntarjoajien yhteisen EAKR-rahoitteisen SimuNet-hankkeen testiverkkoa. Työn keskeinen tavoite ...
  • DHCP -protokollan optio 82 WiMAX -verkossa 

   Lammila, Leo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Internet-operaattorin täytyy pitää kirjaa asiakkaidensa käyttämistä IP-osoitteista sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti. Operaattorille helpointa olisi, jos tämä hoituisi automaattisesti. Tämän opinnäytetyön ...
  • DSLAM-laitteen asennus ja käyttöönotto 

   Koskivirta, Mika; Torri, Timo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Laajakaistaliittymistä puhuttaessa tarkoitetaan yleensä DSL- (Digital Subscriber Line) tai kaapelimodeemiliittymää. DSL tarkoittaa digitaalista tiedonsiirtomuotoa, jolla päästään moninkertaisiin tiedonsiirtonopeuksiin ...
  • ETÄTYÖPÖYTÄYHTEYS KÄYTTÄEN SSL VPN -TEKNIIKKAA 

   Kantola, Markus; Voutilainen, Tommi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Etätyöpöytäyhteys voi helpottaa yrityksen toimintaa. Jos etähallinta halutaan toteuttaa julkisen verkon kautta, siihen vaaditaan tietoturvallinen yhteys, joka voidaan toteuttaa jollakin VPN-tekniikalla (Virtual Private ...
  • Instrumentoinnin koestusohje 

   Sunila, Arto (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Prosessiautomaation instrumentoinnissa on jo hyvän aikaa käytetty HART-protokollaa hyödyntäviä, ns. älykkäitä lähettimiä. Kuitenkin vasta viime vuosina tätä ominaisuutta on alettu hyödyntää käyttöönotossa ja koestuksessa. ...
  • IP-POHJAINEN TIEDOTUSJÄRJESTELMÄ 

   Porokara, Mikael (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin tiedotusjärjestelmiä ja tutkittiin IP-verkossa toimivan tiedotusjärjestelmän toteuttamisen mahdollisuutta. Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa käytännössä pienimuotoinen IP-pohjainen ...
  • KALIBROINTIRAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN 

   Kukkaro, Juuso (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona sähkötarvikkeita valmistavalle Strömfors Electric Oy:lle sähkötarviketestauslaboratorion sekä tuotannon laadunvalvonnassa käytettävien sähköisten suureiden mittalaitteiden kalibrointia ...
  • KERTAKÄYTTÖISET SALASANAT TIETOVERKOISSA 

   Pienmunne, Juhamatti; Paulow, Jari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan ja tutkitaan RSA SecurID -tuoteperhettä ja kertakäyttösalasanajärjestelmän toimintaa tietoliikennelaboratorio-olosuhteissa. RSA SecurID on julkiseen avaimeen perustuva salausjärjestelmä, ...
  • Keskitetysti hallittavan langattoman verkon suunnittelu 

   Halonen, Juho-Miika (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Langattomien verkkojen kehityttyä yhä nopeammiksi ja turvallisemmiksi on niiden hyödyntäminenkin lisääntynyt vuosi vuodelta. Langattomien verkkojen avulla voidaan laajentaa tietoverkkoa suurelle alueelle yhdellä kertaa ja ...
  • KÄYTTÄJÄN AUTENTIKOINTI, VALTUUTUS JA TILASTOINTI OSANA VERKON ETÄHALLINTAA 

   Kitunen, Jaakko; Kaalikoski, Konsta (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tietoturvan kannalta tunnukset, jotka mahdollistavat verkkolaitteiden etähallinnan olisi syytä vaihtaa säännöllisin väliajoin. Verkon koostuessa sadoista verkkolaitteista, on käyttäjätunnusten vaihtaminen laitekerrallaan ...
  • OSPF-IS-IS-migraatio 

   Mäkelä, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Kymen Puhelin Oy:n toimeksiantona Kymenlaakson ammattikorkeakoulun SimuNet-verkkoa hyödyntäen. SimuNet on osittain EAKR-rahoitteinen hanke, jonka osapuolia ovat Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ...
  • Paikantaminen langattomassa lähiverkossa Cisco Wireless Control System -ohjelmalla 

   Tentke, Timo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikan koulutusohjelma TENTKE, TIMO Paikantaminen langattomassa lähiverkossa Cisco Wireless Control System -ohjelmalla Opinnäytetyö 34 sivua + 4 liitesivua Työn ...
  • PALVELINKLUSTERI JA VERKKOLEVY 

   Ahola, Ville (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli palvelinklusteri, tiedontallennukseen tarkoitettu iSCSI-verkkolevy ja tietojen hankkiminen suurempien tietomassojen käsittelystä. Työn tavoitteena oli rakentaa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ...
  • Polymeeri sähkönjohteena 

   Alatalo, Ari-Pekka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Sähköä johtavilla painoväreillä voidaan tehdä tulosteita ja painatuksia erilaisille materiaaleille, joissa halutaan hyödyntää sähköteknisiä sovelluksia. Tämä teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia perinteisiin sovelluksiin ...
  • SIMUNET-TESTIALUSTAN PERUSTAMINEN JA TESTITAPAUSTUTKIMUS 

   Kormu, Tero (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö on tehty SimuNet-hankkeelle. SimuNet on osittain EAKR-rahoitteinen hanke, jonka osapuolia ovat Kymenlaakson ammattikorkeakoulun lisäksi alueen verkko-operaattorit. Työn tarkoituksena oli rakentaa ja ...
  • UHF-alueen RFID-lukijan alustava ohjaus 

   Heikkilä, Esa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Passiivisten UHF-alueen RFID-tunnisteiden käyttö tavaroiden automaattiseen tunnistukseen on lisääntynyt muutaman vuoden aikana huomattavasti. Yhtenä syynä tähän on internetin kautta vapaassa levityksessä oleva EPCglobal ...
  • Valaisinohjaimen muuntaminen langattomaksi 

   Lankinen, Aki (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Toimeksiantajalla oli tarve hyödyntää langattomuutta laitteissaan niiden asennuksen ja asennuksen muunneltavuuden helpottamiseksi. Työssä tuli selvittää toimenpiteet liikkeentunnistukseen perustuvan valaisinohjaimen ...