KoulutusalaKonetekniikka

  • Arkkipakkauksen etiketöintivaihtoehtojen esiselvitys 

   Lampinen, Henna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Pakkauslinjan merkintäjärjestelmän tulee toimia luotettavasti, sillä se saattaa pahimmassa tapauksessa olla koko pakkaustuotannon pullonkaula. Inkeroisten kartonkitehtaan arkkipakkausten etiketöintijärjestelmä on aiheuttanut ...
  • AUTOMAATIOLAITTEIDEN YLLÄPITO- JA SOVELLUSSUUNNITTELU YMPÄRISTÖN MODERNISOINTI 

   Osola, Petteri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työn tekemisen taustana oli Kymenlaakson ammattikorkeakoulun automaatiolaboratorion ylläpito- ja sovellussuunnittelu laitteistoiden vanheneminen käytön kannalta hankalaksi. Tämä johtuu laitteiden ja ohjelmistojen ...
  • Biopolttoainekattilan käyttöönotto 

   Heino, Jesse (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Insinöörityön tavoitteena oli luoda edellytykset Kymenlaakson ammattikorkeakoulun päästömittauslaboratorioon asennettavan biopolttoainekattilan käyttöönotolle ja tehdä biopolttoainekattilalle käyttöohjeet. Biopolttoainekattilan ...
  • BIOPOLTTOAINEKATTILAN SAVUKAASUMITTAUSTEN JA KÄYTTÖLIITTYMÄN SUUNNITTELU 

   Waldén, Petri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aihe on kartoittaa nykyisen energialaboratorion kiinteän biopoltto-ainekattilan toimintaa ja käyttöliittymää, sekä suunnitella biokattilaan savukaasumittausjärjestelmiä. Tarkoituksena on myös suunnitella uusi ...
  • Cymic-kattilalaitoksen käyttöönoton aikaiset apuaineiden kulutukset ja päästömittaukset 

   Jokiraita, Juha (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kuopion Energia ottaa käyttöönsä kiertoleijutekniikkaa käyttävän monipolttoainekattilan vuoden 2011 aikana. Uusi kattila on Metso Power Oy:n valmistama, ja tämän myötä Haapaniemen voimalaitoksen kapasiteetti parantuu ...
  • ENNAKKOHUOLTOSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN HÖYRYVOIMALAITOKSELLA 

   Kukkurainen, Aaro (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ennakkohuoltosuunnitelmaa Myllykoski Paper Oy:n tehdasalueella sijaitsevalla Vamy Oy:n höyryvoimalaitoksella. Ennakkohuoltosuunnitelmaa ja sen toteuttamiseen liittyvää ...
  • Epäkeskoruuvipumpun roottorin hiomakoneen kehityssuunnitelma 

   Carling, Harri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää JFD Pumps Rotors OY:lle kattava suunnitelma uudesta epäkeskoruuvipumpun roottorin hiomakoneesta. Yrityksellä on käytössä vanha hiomakone, joka toimi suunnitelman lähtökohtana. ...
  • Extor-suodatinyksikön ATEX-suunnitteluohje 

   Mikkonen, Tomi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Insinöörityön tavoitteena oli luoda Extor Oy:lle pölynpoistojärjestelmiä koskeva ATEX-suunnitteluohje sähkölaitteiden osalta. Suunnitteluohjeissa perehdytään laitteiden tilaluokitukseen ja tilaluokituksen asettamiin ...
  • Henkilökohtaistamismääräyksen käytännön toteutus koneistajan ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa 

   Hämäläinen, Jari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö tehtiin Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolle (Ekami). Työn tarkoitus on selventää ja tarkastella henkilökohtaistamista ohjauksen näkökulmasta, joka on henkilökohtaistamisen tärkein työväline. Henkilökohtaistaminen ...
  • HITSAUKSEN LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN KONEPAJASSA 

   Yli-Petäys, Marko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Markkinoiden kansainvälistyessä ja kilpailun kiristyessä on yrityksen tuotettava entistä kehittyneempiä ja laadukkaampia tuotteita. Kansainväliset standardit uusiutuvat aika-ajoin vastaamaan paremmin markkinoiden tarpeita. ...
  • Höyrykattilastandardien muutokset 2004 - 2011 

   Järvisalo, Teemu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa vuonna 2004 painetun höyrykattila teknii-kan kirjan sisältämät standardit ja tutkia, ovatko ne edelleen voimassa ja onko kumo-tuille tullut korvaavia standardeja. Työ aloitettiin ...
  • KA-2 SÄHKÖKÄYTTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 

   Johansson, Jari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työssä tutkittiin Stora Enson Kaukopään tehtaiden kartonkikone 2 prosessiin liittyvien suurimpien sähkökäyttöjen energiatehokkuutta. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää kannattavia kehityskohteita energiatalouden parantamiseksi. ...
  • Kalkin annostelun optimoiminen jätteenpolttolaitoksessa 

   Mickos, Tomi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä käydään läpi savukaasunpuhdistusjärjestelmä jätteenpoltto-laitoksella. Alstomin aikaisemmin tekemän tutkimuksen mukaan savukaa-sunpuhdistukseen käytettävän kalkin annostelumäärässä on havaittu säästö-potentiaalia. ...
  • Kannattavuustarkastelun kehittäminen kaukolämpöverkoston laajentamiselle Kouvolassa 

   Klemettilä, Jari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kouvolan kaupungin yhdistyessä lähikuntien kanssa yhdistyi myös energiayhtiöitä ja syntyi tarve kokonaisvaltaiselle kaukolämpöverkoston laajennuksen kannattavuuden tarkastelulle ja laskentamallin määrittämiselle. Tämän ...
  • KATTILAVESIEN KEMIKALOINTI HOVINSAAREN VOIMALAITOKSELLA 

   Vainio, Petteri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Höyrykattilan vesikemia on tärkeä, monimutkainen ja pitkäjänteisyyttä vaativa kattilan kunnossapidon ”työkalu”, jonka tärkeyttä ei missään tapauksessa saa aliarvioida. Kattilavesi on koko laitoksen elinneste, veri, jota ...
  • Kaukojäähdytyksen hinnan muodostuminen asiakkaalle Lahden Ranta-Kartanon alueella 

   Seitsonen, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Lahti Energia Oy teetti vuoden 2010 syksyllä selvityksen, jossa tutkittiin mahdollisuutta jäähdyttää Ranta-Kartanon uudisrakennusalue keskitetysti eli käyttämällä kaukojäähdytystä. Selvityksen teki suomalainen konsulttialan ...
  • Kaukolämpölaitoksen raportoinnin kehittäminen 

   Immonen, Seppo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Kansainvälisen päästökaupan seurauksena turpeen käyttö maamme voimalaitoksissa tulee vähentymään ja vastaavasti puun poltto eri muodoissa lisääntyy. Tästä johtuen kattilan likaantumista ja nuohoustarvetta on seurattava ...
  • KAUPPAPUUTARHAN VAIHTOEHTOISET ENERGIAMUODOT 

   Huuskonen, Urpo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tarkasteltava kauppapuutarha muodostuu yhdestä kasvihuoneesta, pakkaamosta sekä kasvattamo- ja toimistorakennuksesta. Insinöörityössä arvioitiin myös samassa pihapiirissä olevien asuin- ja aittarakennuksen lämmitystarve. ...
  • Kenttäväyläliityntä eri ohjausjärjestelmien välillä säätövirityskäyttöön 

   Virtanen, Mirja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä käsitellään kenttäväyläliitynnällä toteutettua yhteyttä kahden eri oh-jausjärjestelmän välillä. Liityntä mahdollistaa säätöpiirien viritysohjelmiston käyttämisen automaatiolaboratorion virtausprosessin ...
  • Keskipakoispuhaltimen huolto- ja käyttöohje 

   Meder, Iivari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni aiheena on keskipakoispuhaltimen huolto- ja käyttöohjeen päivittäminen. Työn teettäjä on Loviisalainen teollisuuspuhallinyritys Dust Control Systems Oy. Työn teettäjällä oli tarvetta uudelle ohjeelle, koska ...