KoulutusalaLiiketalous, hallinto ja markkinointi

  • The 2010 International Business curriculum of Kymenlaakso University of Applied Sciences and the changing demands of working life. 

   Sato-Roitto, Yuri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2007)
   Working environment has been changing rapidly and becoming more competitive due to the economic change, labour market flexibility and many other reasons. To identify skills and competencies which today's individuals need ...
  • 2D-VIIVAKOODIEN HYÖDYNTÄMINEN VÄHITTÄISKAUPASSA KULUTTAJILLE SUUNNATTUNA PALVELUNA 

   Rivinoja, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli hankkia tietoa koskien 2D-viivakoodeilla mahdollistettavaa kuluttajille suunnattua mobiilia palvelua sekä tutkia, mitä lisäarvoa kyseinen palvelu kuluttajille ja yrityksille toisi. Teoriaa on ...
  • Acquisition of Customer Satisfaction by a customer survey 

   Zimmermann, Rieke (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   This research was conducted for a company to figure out the satisfaction of their customers. The customer group was a new target group in the Czech Republic therefore it was important for the company to know about the ...
  • ACTIVITY-BASED COSTING : CASE: DFDS LOGISTICS 

   Hovila, Henri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Activity-Based Costing has been successful in large-scale industries for improving the operational performance by providing appropriate and accurate information on the consumption of resources. Despite the fact that ...
  • ADDING VALUE TO CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT VIA SOCIAL MEDIA : CASE: WENZHOU WANDA CINEMA’S SINA WEIBO 

   Hu, Shuwei (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   As a great invention, social media continues to play an important role of business world. Based on concepts of traditional Customer Relationship Management (CRM), customer value and service quality approach, this thesis ...
  • Ajoneuvokohtainen kustannuslaskelma 

   Korpivaara, Susanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Yrityksen toiminnan kannalta kustannustietoisuus on tärkeä. Todellisten kustannusten tunteminen ja oikein kohdentaminen on ensiarvoinen asia. Kustannustietous on päätöksenteon apuna. Kustannusten muutos vaikuttaa yrityksen ...
  • Alaikäinen nuori vastaajana rikosprosessissa 

   Rokka, Elina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia eroavaisuuksia rikosprosessissa alaikäisten 15–17-vuotiaiden nuorten vastaajien ja aikuisten täysi-ikäisten välillä. Nuorten rikollisuus on aika ajoin esillä mediassa, joten ...
  • Alaikäiset velalliset ulosottomenettelyssä 

   Niemi, Reetta (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena on alaikäisiä velallisia koskeva ulosottomenettely. Alaikäisistä velallisista on hyvin vähän tietoa saatavana, joten työ toimii myös kirjallisuuden ja lähteiden kokoavana teoksena. Työn alussa esitellään ...
  • Alkoholilaki ja bulvaanijärjestelyt anniskelutoiminnassa 

   Borg, Petteri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli perehdy alkoholilainsäädäntöön ja alkoholin anniskelutoiminnassa esiintyviin bulvaanijärjestelyihin. Toimivan kokonaisuuden aikaan saamiseksi tutkimuksessa luotiin katsaus myös anniskelulupiin ...
  • ALOITTAVA YRITYS JA TALOUSHALLINTO 

   Rantala, Jonne (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda yritykselle taloushallinnon pohja ja pitää sitä yllä samalla tehden kaikki tarvittavat ilmoitukset sekä toimenpiteet, joita lainsäädäntö sekä hyvä kirjanpitotapa yritykseltä ...
  • Aloittavan yrityksen rahoitus 

   Lehtovirta, Heikki (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Toimeksiantajina olivat kuusi Wood Academy ­projektiin osallistunutta muotoilun opiskelijaa, jotka harkitsevat yrityksen perustamista. Opinnäytteen tavoitteena oli selvittää voiko liikeidean varaan rakentaa kannattavaa ...
  • Alueelliset talousnäkymät 2010-julkaisu julkisyhteisön viestinnän välineenä 

   Koistinen, Kati (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Alueelliset talousnäkymät-julkaisua julkisyhteisön viestinnän välineenä. Lisäksi selvitetään julkaisun hyödyllisyyttä sen käyttäjien keskuudessa sekä kartoitetaan julkaisun mahdollisia ...
  • Ammatinharjoittajan taloushallinto 

   Polat, Susanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous POLAT, SUSANNA Ammatinharjoittajan taloushallinto Opinnäytetyö 43 sivua + 3 liitesivua Työn ohjaaja Lehtori Wenla Väisälä Toimeksiantaja Yritys X Huhtikuu ...
  • The analysis of alternative transportation routes in comission of TNT Express 

   Krasnobaeva, Tatiana (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   ABSTRACT KYMENLAAKSO UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES International Business Krasnobaeva Tatiana The analysis of alternative transportation routes in commission of TNT Express TNT Express Company Bachelor’s ...
  • ANALYSIS OF CUSTOMER SATISFACTION OF A SPORT STORE : CASE: SPORTIA KT-SPORT KUUSANKOSKI 

   Cui, Dan (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   ABSTRACT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU University of Applied Sciences Business, kouvola Dan Cui Analysis of customer satisfaction of a sport store Case: Sportia KT-Sport Kuusankoski Bachelor’s Thesis 29 pages + ...
  • Analysis of Liquidity and Proposal to Cost Optimization in the Company LLC "RMB-Leasing" 

   Lukashin, Pavel (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   This thesis researches the activities of a leasing company. Overall the work includes several chapters. The first two give an idea of the commissioner and the leasing mar-ket, where the company operates. The next chapters ...
  • Anjalankosken teatterin markkinointisuunnitelma 

   Jaakkola, Tiia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Anjalankosken teatterin kannatusyhdistys ry:lle. Anjalankosken teatteri on harrastajateatteri, joka toimii Kouvolan Myllykoskella. Tämä on ensimmäinen markkinointisuunnitelma, joka ...
  • Applicability of Social Media in Tourism Business 

   Nguyen, Thu Hang (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Social media is changing the traditional way of marketing and it has opened up tremendous opportunities for companies. The purpose of this research is to explain why small tourism enterprises should use social media and ...
  • Applying of Emotional Intelligence in the Workplace:Success Strategies for Russian Female Leaders in Finland 

   Gerasimova, Evgenia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   The research is focused on the emotional intelligence applying in the work-place. The objective of the research was to increase the knowledge and understanding of the group of the participating women regarding the emotional ...
  • Arabiemiraattien liiketoimintakulttuuri : Liikesuhteen luominen Dubaissa 

   Rauvala, Yusuf (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö käsittelee Arabiemiraattien tapakulttuuria ja liikesuhteen luomista suomalaisen ja arabiemiraattilaisen välille.