KoulutusalaRakennus- ja yhdyskuntatekniikka

  • 1960 - 1970-LUKUJEN PIENTALOJEN YLEISIMMÄT ONGELMAT JA NIIDEN KORJAAMINEN 

   Khanbabaei Khanshan, Mahdi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää 1960- ja 1970-lukujen pientalojen yleisimpiä ongelmia. Tarkoituksena on kerätä yleisimmät ja pahimmat ongelmat yhteen sekä koota sen pohjalta korjausopas rakennuspienyrittäjälle, ...
  • 1970-luvun rakennusten korjauskonseptit 

   Vesilahti, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda korjauskonsepteja 1970- luvulla raken-netuille pientaloille. Työssä vertailtiin eri hintatasoisia ratkaisuja pientalon korjausra-kentamisen hankeselvitystä ja budjetointia varten. ...
  • 3D-Mallintamisen hyödyntäminen rakennushankkeen suunnittelussa 

   Yrjönen, Riku (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö tehtiin Karhulan Kanttarellit Ry:lle. Karhulan Kanttarellit tarvitsivat tilat kokousten pitämiseen ja majoittamiseen. Kanttarellit tilasivat lupakuvat ja rakennekuvia Insinööritoimisto KyAMK:ilta. Työn edetessä ...
  • AALLON MAJAN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA 

   Laari, Jari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Sunilan tehdas- ja asuinalue on Alvar Aallon suunnittelema funktionalistinen kokonaisuus. Alvar Aalto aloitti alueen suunnittelun vuonna 1936, ja viimeiset hänen suunnittelemistaan rakennuksista valmistuivat vuonna 1954. ...
  • ALIURAKAN AJAN JA LAADUN HALLINTA : Case Swing Plus C-talon betonilattiatyöt 

   Hyrkkö, Kimmo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Aliurakkana teetettävien töiden määrä on rakennustyömailla kasvanut tasaisesti jo pitkään ja tällä hetkellä jo suurin osa tehtävistä teetetään aliurakoitsijoilla. Tämä on johtanut siihen, että pääurakoitsijoiden ...
  • Aliurakan elinkaari tarjouspyynnöstä taloudelliseen loppuselvitykseen 

   Jaatinen, Joonas (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä tarkistuslista Varte Oy:n aliurakkaan liittyvistä sopimuksista ja tarvittavista asiakirjoista. Tarkistuslistan käyttämisen tulisi olla mahdollisimman yksinkertaista ja helppoa. ...
  • Asbestityöt 

   Rieppo, Ahti-Tapio (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Asbesti kuuluu syöpää aiheuttaviin vaarallisiin aineisiin. Kun asbestia työstetään, siitä vapautuu erittäin helposti kuituja ja raja-arvot ylittyvät. Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kerätä tietoa asbestista, sen ...
  • Asiakaslähtöisen linjasaneerauksen kehittäminen 

   Salminen, Tommi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Linjasaneerauksien yhteydessä osakkaalla on mahdollisuus sisällyttää remonttiin oman huoneisto-osakkeensa muutostöitä. Muutostyöosuuksien kasvaessa ja kilpailun kiristyessä rakennusliikkeet haluavat tarjota asiakkailleen ...
  • ASUINRAKENNUSTEN KYLPYHUONEET ERI AIKAKAUSINA JA NIIDEN KORJAUSMENETELMÄT 

   Kujala, Pilvi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää asuintalojen kylpyhuoneiden rakenteet eri aikakausina ja tehdä niille korjausehdotukset, jotka täyttävät nykyiset kosteuseristysmääräykset. Opinnäytetyö on osa Korake-projektia, ...
  • Asunto-osakeyhtiön yhteisten tilojen kehittäminen 

   Ahtosaari, Olli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä tutkittiin asunto-osakeyhtiön yhteisien tilojen kehittämistä niiden nykytilan tarjoamat mahdollisuudet ja käyttäjien asettamat tarpeet huomioiden. Asunto-osakeyhtiö on Suomessa yleinen usean eri asukkaan ...
  • ASUNTOYHTIÖN PARVEKEKORJAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN 

   Mäkäräinen, Matti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Yhä useammalle taloyhtiölle tulee eteen tulevaisuudessa tilanne, jossa parvekkeiden ja julkisivujen pelkkä kevyt pintakorjaus ei tule kysymykseen. Rakenteet ovat päässeet jo niin huonoon kuntoon, että useassa tapauksessa ...
  • Betonielementtien CE-merkintä ja sisäinen laadunvalvonta 

   Vilkki, Simo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee betonielementtien CE-merkintää ja sen vaatimusten täyttämistä. Työn tarkoituksena oli selvittää, mitä vaatimuksia betonielementtitehtaan tulee täyttää, että tuotteita voidaan merkitä ...
  • Betonielementtien laadunvalvonta rakennustyömaalla 

   Mäntynen, Perttu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee betonielementtien laadunvalvontaa rakennustyömaalla. Työssä käydään läpi talonrakennustyömaalla havaittavia laatuvirheitä, joita betoniele-menteistä voi löytyä, sekä annetaan esimerkkejä niistä ...
  • Betonielementtien toimitusketjun hallinta 

   Björninen, Manu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena on Mikkelin Betoni Oy:n betonielementtien toimitusketjun hallinta. Betonielementtien toimitusketju kattaa koko betonielementtien toimituksen tarjouspyynnöstä aina projektin taloudelliseen loppuselvitykseen. ...
  • BETONIJULKISIVUJEN RAKENTEET, VAURIOITUMINEN JA RAUDOITTEIDEN KORROOSIO 

   Tamminen, Marcus (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä työssä käydään läpi betonijulkisivujen rakenteita, –vaurioita ja raudoitteiden korroosion tutkimisen kenttätutkimusmenetelmiä sekä siihen liittyvää työturvallisuutta. Työn tavoite oli luoda rakennustekniikan ...
  • BETONILABORATORION TYÖTILAN SUUNNITTELU 

   Helkala, Otto (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka HELKALA, OTTO Betonilaboratorion työtilan suunnittelu Insinöörityö 21 sivua + 16 liitesivua Työn ohjaaja Lehtori Sirpa Laakso Pt tuntiopettaja Anu-Kristiina ...
  • Betonilattian jälkihoito 

   Valjakka, Juha (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan jälkihoitoaineiden vaikutusta betonin kuivumiseen. Tarkoituksena on tutkia, millä tavoin jälkihoitoaineet vaikuttavat veden haihtumiseen betonista ja verrata vedenhaihtumista betonilattiasta ...
  • Betonin kutistumakompensaatioaineet 

   Havuaho, Matti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä insinöörityössä tutkitaan kutistumakompensaatioaineiden vaikutusta betonin ku-tistumaan. Tarkoituksena on tutkia, millä tavoin kutistumakompensaatioaineet vaikut-tavat eri kutistumatyyppeihin ja minkälaisella ...
  • Betoninen sähköpylväs 

   Kiiski, Jonathan (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä tutustutaan betonista valmistettuun sähkötolppaan. Tutkimuksen tavoitteena on saada selville, onko tällä tuotteella tulevaisuutta Suomen markkinoilla. Betonista valmistettua sähkötolppaa verrataan ...
  • Betonirakenteisen rikkialtaan korjaustavat 

   Mikkeli, Tommi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamolla sijaitsevien rikintalteenottoyksiköiden rikkialtaiden korjaustapoja. Tutkimuksen tavoitteena on löytää rikkialtaisiin sopivat korjausmateriaalit sekä ...