KoulutusalaTietojenkäsittely

  • ATK-projektin läpivienti 

   Pöyhiä, Tuula (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytteessä tarkastellaan atk-projektin läpivientiä ja järjestelmän käytettävyyttä. Tutkimuksen kohteena on selvittää toimeksiantajan kannalta uuden tulospalveluohjelman hankkimista rakentamalla ja räätälöimällä ...
  • AVOIMEN LÄHDEKOODIN KUVANKÄSITTELY- JA TAITTO-OHJELMAT: CASE TEKE OY 

   miettinen, taneli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja kehittää yrityksen julkaisuprosessia ja ottaa käyttöön avoimen lähdekoodin ohjelmia, joita käytetään yrityksen julkaisuprosessin apuna. Työssä tutkitaan yrityksen julkaisuprosessia ...
  • AVOIMEN LÄHDEKOODIN VERKKOKAUPPASOVELLUKSET 

   Nieminen, Jorma (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Verkkokaupan avulla on mahdollista saavuttaa suuri potentiaalisten asiakkaiden joukko huomattavasti perinteistä kivijalkamyymälää pienemmin kustannuksin. Avoimeen lähdekoodiin perustuvan verkkokauppa-alustan avulla ...
  • Elektronisten audiotiedostojen jakaminen ja sähköiset verkkokaupat 

   Virtanen, Ville (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Musiikkimedia on muuttumassa verkkopalveluiksi. Musiikin siirtyessä internetiin, on hyvä syy tutkia, millaisilla ratkaisuilla musiikkia on mahdollista kuluttaa lähtien erilaisista tiedostomuodoista ja päätyen valmiisiin ...
  • INTERNET-SIVUJEN SUUNNITTELU KYYTI-KIRJASTOILLE 

   Skog, Christer (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän työn tarkoituksena on selvittää, miten Kymenlaakson yleisten kirjastojen verkkosivujen sisällöntuotanto voidaan toteuttaa Drupal-julkaisujärjestelmällä. Työssä on suunniteltu kirjaston sisällöntuotantoryhmien ...
  • Joomla!-julkaisujärjestelmän käyttö yhdistystoiminnassa 

   Tiitinen, Katariina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Erilaisten julkaisujärjestelmien käyttö on lisääntynyt merkittävästi ilmaisten ohjelmistojen myötä. Niiden avulla sivuston ylläpito on helppoa, ja ne tarjoavat usein mahdollisuuden sivustolle rekisteröitymiseen. ...
  • Kemikaalien riskinarviointimenetelmän kehittäminen verkkoympäristöön 

   Saarikko, Juha (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Kemikaalien riskinarvioinnit ovat kemikaalilainsäädännön työnantajalta velvoittama toimenpide kemikaalien turvallisen käytön ja varastoinnin takaamiseksi. Riskinarviointitoimenpiteiden on tarkoitus kohdentaa työympäristössä ...
  • Kymenlaakson ammattikorkeakoulun lomakeuudistus 

   Hynynen, Satu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Sähköisen asioinnin lisääntyessä erilaisten palvelujen, toimintatapojen ja lomakkeiden uudistaminen tulevat ajankohtaisiksi monissa yrityksissä ja laitoksissa. toimintatapojen omaksuminen tietoverkkojen ja ohjelmistojen ...
  • Linux Terminal Server järjestelmä 

   Jokinen, Pirjo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous JOKINEN PIRJO Opinnäytetyö 32 sivua + 3 liitesivua Työn ohjaaja Lehtori Päivi Hurri Toimeksiantaja Kouvolan kaupunki, sivistys Lokakuu 2011 Avai ...
  • Linux-pohjaiset palvelinsovellukset 

   Lindbom, Janne (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Linux on tehokas ja varsin yleinen käyttöjärjestelmä erityisesti palvelinympäristöissä. Jokainen palvelinten parissa työskentelevä tulee luultavasti jossain vaiheessa sen kanssa tekemisiin, mutta Windows-ympäristön ...
  • Linuxin tietoturva 

   Mäkinen, Jaakko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Linux-käyttöjärjestelmän käyttöä perustellaan usein sen kilpailevia järjestelmiä paremmalla tietoturvalla. Tietoturva on käsitteenä kuitenkin käyttöjärjestelmää laajemmalle ulottuva, eikä ole käytettyjen teknologioiden ja ...
  • Modulaarisen järjestelmän laajentaminen - Moodlen kurssien arkistointilohko 

   Hatakka, Mika (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Laajennettavuus on yksi merkityksellisimmistä ominaisuuksista varsinkin avoimen lähdekoodin sovelluksissa ja järjestelmissä. Modulaarisuus antaa laajennettavuuteen selkeän toteutusmallin. Digitaalisen materiaalin arkistointi ...
  • Nettipokeri ja sen apuohjelmat 

   Seppälä, Jani (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Nettipokerissa on käytetty apuohjelmia jo siitä lähtien, kun se löi läpi suurelle yleisölle vuonna 2001 – 2002. Tässä työssä esitellään nettipokeria yleisesti ja sen apuohjelmia. Nettipokerista käsitellään historiaa ja ...
  • Ohjeistus Kouvot Ry:n kotisivujen päivittämiseen Site Update -julkaisujärjestelmän avulla 

   Jaakkola, Pasi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena on esitellä Site Update -julkaisujärjestelmää ja samalla ohjeistaa Kouvot Ry:n kotisivujen päivittämistä kyseisen ohjelmiston avulla. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan ja pohditaan myös sitä, ...
  • Open source foorumit 

   Pitkänen, Timo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Internetin keskustelupalstat eli foorumit ovat hyvä kommunikointiväline kaikenlaisiin tarkoituksiin, kuten yleiseen keskusteluun tai jonkin ohjelman tai muun tuotteen tukikanavaksi. Foorumiohjelmistoja on olemassa useita ...
  • PROJEKTINHALLINTAMENETELMIEN PM METHODOLOGY JA SCRUM YHDISTÄMINEN 

   Solanterä, Terhi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Projektinhallintamenetelmä on joukko käytäntöjä, jotka antavat projektille sen tarvitsemat suuntaviivat. Perinteisenä pidettyä vesiputousmallia käytetään edelleen yleisesti myös ohjelmistokehitysprojekteissa, vaikka sille ...
  • Saimaprint sähköiseen liiketoimintaan Elisa Markkina-avaimella 

   Taimisto, Viljami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Painotalo Saimaprintin yrittäjä Asko Verho etsi sähköistä työkalua yrityksensä sähköisen liiketoiminnan ja kanssakäymisen toteuttamiseen. Hyvänä vaihtoehtona esiin nousi Elisa Oyj:n palvelu Markkina-avain toteutuksen kera. ...
  • Sosiaalisen median käyttöönotto työyhteisössä 

   Lukkarla, Annu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Sähköpostit ovat olleet työelämän työkaluina jo pitkään, mutta sosiaalisen median tultua ihmisten vapaa-aikaan voidaan miettiä, voisiko työelämän kommunikointitapoja parantaa. Sosiaalinen media tulee väistämättä myös ...
  • Tietokantasovelluksen toteutus Access 2007 -ohjelmalla 

   Ojakorpi, Pia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tietokantasovellus on ohjelma, jonka avulla tietokannan tietoja tallennetaan ja hallitaan. Tietokantasovelluksen kehitystyön lähtökohtana ovat loppukäyttäjän toiveet ja tarpeet. Kehitystyötä edeltää tietokannan huolellinen ...
  • Työasemien vakiointiprosessi Altiris sovelluksen avulla 

   Mänttäri, Sami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä aiheena oli tutkia ja toteuttaa Tuote Oy:n työasemien ohjelmistovakiointi.Tuote Oy on ulkoistanut IT-toimintonsa Palvelu Oy:lle, jonka tarjoamalla Altiris-sovelluksella työ toteutettiin. Työn tavoitteena ...