KoulutusalaTuotantotalous

  • 3D-suunnitteluohjelmiston käyttöönotto: käyttöohjeen dokumentointi ja koulutus 

   Palonen, Sami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Etteplanilla on ollut suunnitteilla Siemens PLM Softwaren NX-ohjelmiston käyttö eräälle asiakkaalle tehtäviin 3D-mallintamisiin. NX on kolmiulotteinen suunnitteluohjelmisto tuotekehityksen, valmistuksen ja suunnittelun ...
  • ARKKILEIKKURI 4:N VIIMEISEN NOSTOPÖYDÄN VIKOJEN SELVITTÄMINEN JA KORJAUSSUUNNITELMA 

   Kukkonen, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Arkkileikkuri 4:n viimeisen nostopöydän vääntövarren korvakkeet ovat rikkoutuneet useaan kertaan. Työn tarkoituksena oli selvittää rikkoontumisten aiheuttaneet syyt ja suunnitella tarvittavat korjaukset. Työssä selvitettiin ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus : Kotka Maretarium Oy, Meripuoti 

   Tohmo, Heidi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan asiakkaiden ostokäyttäytymistä Kotka Maretarium Oy:n matkamuistomyymälässä. Tutkimuksen tarkoituksena on kerätä tietoa asiakkaiden asenteista, mielipiteistä ja kokemuksista sekä havaintoja ...
  • Automaatioaseman toiminnan parantaminen 

   Piesanen, Markus (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tein opinnäytetyöni Kotkan Mussalossa sijaitsevalla kalkkiasemalla. Jo aikaisemmin rakennettu automaatioasema oli melko hankalasti ylläpidettävissä huollon osalta. Keskityn opinnäytetyössäni nimenomaan aseman ylläpidon ...
  • Ennakkohuolto- ja laitetietokanta 

   Jääskeläinen, Lassi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Kunnossapidon ohjelma tai tietojärjestelmä on yrityksen organisaatioon kuuluva työkalu, jota tulisi käyttää tavoitepäämäärien saavuttamiseen sekä kehittää järjestelmää tulevien tarpeiden mukaisesti. Nykyaikaisessa tuotannossa ...
  • Hiontapöydän suunnittelu 

   Heikkilä, Vesa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tuotekehitys HEIKKILÄ, VESA Hiontapöydän suunnittelu Opinnäytetyö 27 sivua + 6 liitesivua Työn ohjaajat Lehtori Ilkka Estlander, Kymenlaakson ...
  • HUOLTO- JA VARAOSAKESKUKSEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN LEAN-TYÖKALUILLA 

   Ranta, Topi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli kehittää Karhulan Teollisuuspuistossa sijaitsevan Sulzer Pumps Finland Oy:n huolto- ja varaosakeskuksen toimintaa Lean-filosofian ja sen eri työkalujen avulla. Tällä tavoin pyrittiin ...
  • Kennolevyelementin kehittäminen messukäyttöön 

   Mankki, Lilia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Kaikkein sosiaalisin media – messut – tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden yrityksen ja asiakkaan kasvokkain kohtaamiseen, sidosryhmien tapaamiseen sekä yritysmielikuvan luomiseen. Messujen vahvuus mediana perustuu ...
  • Kuivapaperin käyttö sterilointipakkauksissa 

   Vihertö, Saija (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut kehittää uusia ratkaisuja sterilointipakkauksiin kuivapaperimateriaalia käyttäen hygieenisyyden parantamiseksi. Työn toimeksiantaja on KopTeri-hanke, jonka tavoitteena on kehittää ...
  • Kuriiripalvelutarjousten vertailu maailmanlaajuisesti toimivassa konsernissa 

   Lehtonen, Tomi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli Metso Oyj:n kansainvälisen kuriiritarjouspyynnön tulosten analysointi ja johtopäätökset. Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jolla on toimintaa yli 50 maassa. Kuriirin sopimusneuvottelut ...
  • Kutistemuovilaiteinvestointi 

   Kallio, Ollimatti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Oy Innogas Ab:n mahdollisuudet investoida kutistemuovilaitteeseen. Tarkoituksena on korvata tällä hetkellä manuaalisesti asennettavat suojahatut ja kierteensuojat automatisoidulla ...
  • Liiketoimintasuunnitelma pystyhirsi-innovaation kaupallistamiseksi 

   Juutilainen, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Insinöörityön aiheena oli pystyhirsi-innovaatio, ja tavoitteena laatia patentoidun tuotteen pohjalta liiketoimintasuunnitelma, jonka avulla Oy Bau Log Ltd voi hakea rahoitusta ja lähteä luomaan menestyksellistä ...
  • Maalauslinjan ripustimien hankintaprojekti 

   Suikkanen, Olli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Ripustimien ja maalauslinjan täyttöasteen hyödyntäminen nykyaikaisessa metalliteollisuudessa on tullut tehokkaammaksi uudenlaisten ripustinratkaisujen myötä. Hyvä täyttöaste vähentää läpimenokertoja sekä parantaa ...
  • MATERIAALIKESKUKSEN JA VUODEOSASTOJEN VÄLISEN LOGISTIIKAN KEHITTÄMINEN ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALASSA 

   Partanen, Lasse (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Etelä-Karjalan keskussairaalalle. Keskussairaalassa osastojen hoitotarvikkeiden tilaamisen ja hyllyjen täyttämisen ovat tehneet perinteisesti osastoilla työskentelevät hoitajat. Hoitajilla on ...
  • Matkapurjeveneiden sisätilojen tutkiminen naisnäkökulmasta : Toimintojen tutkiminen ja kehittäminen 

   Palonen, Heini (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Purjeveneiden sisätiloiksi luetaan nukkumatilat eli kajuutat, keittiö eli pentteri, saniteettitilat sekä oleskelutila eli salonki. Kajuuttoja on yleensä sekä edessä että takana ja niiden lukumäärä määräytyy veneen koon ja ...
  • MicroStationin käyttökartoitus Pöyry Finland Oy:lle 

   Kousa, Riikka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   MicroStation on Bentley Inc.n tietokoneavusteinen suunnitteluohjelma. Pöyry Finlandilla MicroStationista on vahvassa käytössä kolme eri versiota MicroStation J, V8 ja V8i. Etenkin vanhin versio J, joka on julkaistu yli 10 ...
  • NESTEMAALITEHTAAN TUOTANTOPROSESSIEN LÄPIMENOAIKOJEN ONGELMAT JA KEHITTÄMINEN 

   Räsänen, Olli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tutkimuksen aiheena oli parantaa nestemaalitehtaan tuotantoprosessien läpimenoaikoja ja havaita erilaisia ongelmia ja kehityskohteita. Havaittuihin kohteisiin pyrittiin ke-hittämään parannusehdotuksia. Tutkimuksen aikana ...
  • PIKAMALLINNUKSEN HYÖDYNTÄMINEN RUISKUVALUTUOTTEIDEN SUUNNITTELUSSA : Case: Produal Oy 

   Lonka, Tarmo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on mukana viiden muun suomalaisen ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa Rocket-kehittämisprojektissa. Projektin osahankkeena on tutkia ja kehittää pikamallinnu ...
  • Sataman terminaaliliikenteen ohjaus sisäisillä tieväylillä ja Tullin paikoitusalueella 

   Lehto, Ulriikka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Liikennemäärät ovat olleet kasvussa Suomen satamien osalta koko 2000-luvun ajan. Nykyisen maailmanlaajuisen taloudellisen taantuman takia tilanne on kuitenkin liikennemäärien tarkkailua ajatellen poikkeuksellinen ja tarjoaa ...
  • Saumaussienipesuri 

   Ryöppy, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tehtävänä tässä opinnäytetyössä oli suunnitella Hammeri Oy:lle saumasienipesuri, jolla saumaussienen voisi pestä nopeasti ja vaivattomasti. Suunnittelutyö toteutettiin Kymidesignin tiloissa Kouvolassa. Ohjelmistona ...