Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - Selaus asiasanan mukaan "äitiyshuolto"

    • TERVEYDENHOITAJIEN HAASTEET SIKIÖSEULONTOIHIN LIITTYVÄSSÄ OHJAAMISESSA 

      Kontunen, Tanja; Pöllänen, Inkeri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten äitiysneuvolan terveydenhoitajat kokevat omat valmiutensa kertoa ja ohjata lasta odottavia sikiöseulonnoista ja mahdollisista poikkeavista löydöksistä. Lisäksi halusimme ...