• Keskipakopumppujen laakeroinnin akselitiivistys öljykylpyvoidelluissa laakeroinneissa 

   Halkola, Merita (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää keskipakopumppujen öljykylpyvoideltujen laakerointien akselitiivistysratkaisut sekä kartoittaa niiden keskeisimmät suunnittelu- ja valintaperusteet. Työssä testattiin kuuden ...
  • Raskasöljyjen toimitusketjun tehostaminen 

   Jurvanen, Anne (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Yritys A on Suomessa toinen suurista toimijoista raskasöljymarkkinoilla. Kiristyvä kilpailu maailman öljymarkkinoilla ja jatkuvasti kehittyvä tekniikka tuo uusia haasteita nopeuttaa toimitusketjujen läpimenoaikoja. Lisäksi ...
  • Säiliöaluskansipäällystön näkemys itäisen Suomenlahden öljykuljetusten riskeistä ja turvallisuustilanteesta 

   Mäkinen, Aleksi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, millaisia tahallisia turvauhkia Suomenlahden alueella liikennöiviin öljysäiliöaluksiin voi kohdistua. Tällaisten uhkien piiriin työssä luettiin esimerkiksi terrorismi, sabotaasi, ...
  • YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET VOITELUAINEET : MERENKULKU 

   Pekkala, Joni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Alusten öljypäästöjä koskevia säädöksiä ja asetuksia on viimevuosina tiukennettu. Tästä johtuen voiteluaineiden toimittajat ovat kehittäneet uusia, säädösten vaatimukset täyttäviä, ympäristöystävällisempiä tuotteita. Tässä ...
  • ÖLJYISEN VEDEN PILSSIVESISEPARAATTORI / MARPOL 73/78 

   lehtomäki, jani (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työssä käsitellään alusten aiheuttaman meren pilaantumisen estämistä ja selvitetään, miksi öljypäästöt ovat merelliselle ympäristölle vaarallisia, sekä pilssivesiseparaattorin toimintaa ja periaatteita, kansainvälisiä ...
  • Öljysumun ilmaisimet laivakäytössä 

   Stenman, Panu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä tutkittiin öljysumunvaroittimia, sen ympärille koottua tekniikkaa laivakäytössä ja syitä, jotka ovat johtaneet laitteen kehittämiseen. Tämän lisäksi käytiin läpi öljysumun syntymistä ja sen mahdollisesti ...