• Laivan teknisen kaavion käyttö onnettomuustilanteessa Saimaalla 

      Heikkilä, Hannu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
      Saimaa on Suomen suurin järvi ja sen merkitys on huomattava monella osa-alueella. Siellä tapahtunut öljyvahinko voi olla hyvin kohtalokasta vesistölle, eläimille sekä ihmisille. Saimaan vesistö on tärkeä makeanveden allas, ...