• Optimointiohjelman päivittäminen ja tuotekehitys 

      Niemelä, Hannu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
      CHP -optimoija on Haminan Energia Oy:n käyttämä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosten toimintaa optimoiva sovellus, joka lukee sähkön pörssihinnat www-sivulta ja muut laskentatiedot tietokannasta. Ohjelma laskee niiden ...