• ENSIHOITOPALVELUN ASIAKKAAN AVUN TARVE 15D:LLÄ MITATTUNA 

      Tolonen, Marko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
      Tutkimuksessa kartoitetaan ensihoitopalvelun kohtaaman asiakkaan avun tarvetta 15D- elämänlaatumittarilla. Tutkimuksessa selvitettiin asiakkaiden avun tarvetta mittarin viidellätoista eri osa-alueella: liikuntakyky, näkö, ...