• Informatiivisen 2D-animaation suunnittelu ja toteutus 

      Inkinen, Jaakko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
      Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia animaatiota infografiikan välineenä. Produktiivinen työ on informatiivisen 2D-animaation suunnittelu ja toteutus. Työn toimeksiantajana on Carea, eli Kymenlaakson sairaanhoito- ja ...