• 2d pelin luonti iPadille Unity3d-ohjelmistolla 

      Nousiainen, Niko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
      Opinnäytetyön aihe oli kaksiulotteisen pelin luonti Unity3d-ohjelmistoa ja Orthello2d-lisäosaa käyttäen. Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa iPad-laitteella toimiva peli. Opinnäytetyön tekeminen ...