• Digitaalinen valokuvaus interiööridokumentoinnissa 

      Koivistoinen, Aamu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää digitaalisia valokuvausmenetelmiä, joilla on mahdollista parantaa interiööridokumentointeja laadullisesti, sekä kokeilla onko kyseisten menetelmien käyttö mahdollista rakennustutkijana ...