• Muottien valmistus ja käyttö kuituvalostuotannossa 

      Broman, Janne (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
      Tämän opinnäytetyön aiheena on valmistaa viira- ja siirtomuotti Ecopulp Finland Oy:lle ja kartoittaa kuituvalosprosessia. Muotteja tullaan käyttämään Ecopulp Finland Oy:n kuituvalostuotannossa. Valmistuksen ohella on ...