• Infomonitorin toteutus CakePHP-sovelluskehyksellä 

      Lommi, Ossi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
      Tässä opinnäytetyössä on kuvattu Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tiedotussovelluksen uudistaminen. Sovelluksen vaatimien uudistusten toteuttaminen vanhaan versioon havaittiin kuitenkin hyvin työlääksi. Niinpä sovellus ...