• SÄHKÖINEN RUORIPOTKURI 

      Oksanen, Tero (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
      Työn aiheena on sähköinen ruoripotkuri, jota käsitellään ABB Oy:n tuotemerkin Azipodin näkökulmasta, sillä siitä koko laitekonsepti sai alkunsa ja se on myös tunnetuin järjestelmä tällä saralla. Insinöörityön tavoitteena ...