• Datakeskusten hukkalämmön talteenotto ja hyödyntäminen 

      Merilä, Markus (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä selvitys teknologioista, jotka soveltuvat datakeskuksissa syntyvän hukkalämmön hyödyntämiseen ja selvittää, minkälaista hyötyä niillä on mahdollista saavuttaa. Työ rajattiin käsittelemään ...