• Lujuusopin soveltaminen tuotekehityksessä 

      Puro, Markos (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
      Nykyaikaisilla suunnitteluohjelmilla lujuusoppia voidaan käyttää tuotekehityksessä yhtä aikaa muun suunnittelun kanssa. Käytetyimmät 3D-suunnitteluohjelmat sisältävät lujuuslaskenta lisäosan, joissa suunniteltaville ...