• Yrityksen Facebook-markkinoinnin kehittäminen: Case Flounce Oy 

      Saarinen, Viivi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
      Tämän opinnäytetyön tarkoitus on löytää toimeksiantajalle kehitysideoita heidän Facebook-markkinoinnin kehittämiseen. Toimeksiantaja on muotiverkkosivusto, joka käyttää Facebook-markkinointia osana internet-markkinointiaan. ...