• 8-KIELINEN FANNED-FRET -KITARA : Mikko Sinkkonen, Opinnäytetyö 2009 

      sinkkonen, mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
      Ensimmäiset lankku-sähkökitarat tulivat markkinoille 1950-luvulla, ja siitä lähtien sähkökitara on pysynyt muotoilultaan ja tekniikaltaan lähes muuttumattomana. Aika-ajoin kitaramarkkinoille lanseerataan uudenlaisia ...