• IKÄÄNTYNEIDEN RAVITSEMUS KOTIOLOSUHTEISSA MAREVAN-HOIDON YHTEYDESSÄ 

      Puuronen, Toni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
      Ikääntyneiden ravitsemus kotiolosuhteissa Marevan-hoidon yhteydessä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää itsenäisesti kotona asuvan yli 75-vuotiaan ravintoa Marevan-hoidon yhteydessä. Ravitsemusta, lääkitystä, ...