• Radioaktiivisen metallijätteen käsittely Loviisan voimalaitoksella 

      Paljakka, Ilkka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
      Tässä opinnäytetyössä on perehdytty Loviisan voimalaitoksen radioaktiivisen metalli-jätteen käsittelyyn. Tällä tarkoitetaan voimalaitoksen valvonta-alueen kunnossapito- ja huoltotöistä syntyvää puhdasta tai matala-aktiivista ...