• TUOTANTOVERKON PÄIVITYS AALLONPITUUSKANAVOINTITEKNIIKAN KÄYTTÄMISEEN 

      Hasu, Joonas (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
      Elämme yhteiskunnassa, jossa tiedonsiirrolle asetetut kapasiteettivaatimukset kasvavat jatkuvasti. WDM-tekniikalla pyritään vastaamaan näihin tarpeisiin. Tämä opinnäytetyö toteutettiin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ...