• SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Case: Second Life 

      Kukkonen, Petri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
      Opinnäytetyössä on kartoitettu sosiaalisen median sekä casen eli Second Lifen käytön mahdollisuuksia opetuksessa. Työssä on esitelty sosiaalisen median käsite, sen syntyhistoria, sen tarjoamat teknologiat ja yhteisöt. ...