• Case Wal-Mart: Kestävä kehitys maailman suurimmassa yrityksessä 

      Veijalainen, Aino (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
      Opinnäytetyössäni tutkitaan, miten maailman suurin yritys Wal-Mart toteuttaa kestävää kehitystä ja sitä, miten yritys on kasvanut nykyisiin mittoihinsa.Opinnäytetyö on toteutettu niin sanottuna pöytälaatikkotutkielmana. ...