• Community marketing: How businesses implement Web 2.0 

   Melto, Sirja; Hirn, Saara (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Information Technology (IT) and the Internet offer companies a possibility to improve their efficiency to market their products and services. The theoretical framework for the thesis explains how Web 2.0 can improve the ...
  • Sosiaalisen median käyttöönotto työyhteisössä 

   Lukkarla, Annu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Sähköpostit ovat olleet työelämän työkaluina jo pitkään, mutta sosiaalisen median tultua ihmisten vapaa-aikaan voidaan miettiä, voisiko työelämän kommunikointitapoja parantaa. Sosiaalinen media tulee väistämättä myös ...
  • SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Case: Second Life 

   Kukkonen, Petri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä on kartoitettu sosiaalisen median sekä casen eli Second Lifen käytön mahdollisuuksia opetuksessa. Työssä on esitelty sosiaalisen median käsite, sen syntyhistoria, sen tarjoamat teknologiat ja yhteisöt. ...