• 2. asteen opetus ja Y-sukupolvi 

   Leinonen, Tero (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni keskittyy tarkastelemaan Y-sukupolven olemista työelämässä. Y-sukupolvi (vuosina 1980-2000 syntyneet) haastaa totutut johtamismallit ja vaativat aiempia sukupolvia enemmän esimiestoiminnalta. Tässä työssä ...
  • KYMP OY:N MARKKINOINTIVIESTINTÄSUUNNITELMA VENÄLÄISILLE 

   Hovilainen, Merene (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Suomi kansainvälistyy yhä kiihtyvällä vauhdilla. Tämä tarkoittaa suomalaisille yrityksille sitä, että niiden toimintaympäristö muuttuu. Asiakaskohtaamisissa käytetty kieli on merkittävä osa yrityksen tarjoamaa palvelua: ...