• Päijät-Hämeen pelastuslaitos sosiaalisessa mediassa 

      Pesu, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
      Tämä opinnäytetyö käsittelee Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sosiaalisen median strategian luontia. Sosiaalisen median käyttöönoton yhteydessä strategian luonti on jäänyt tekemättä, ja toimeksiantajan ...