• Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan kansainvälistäminen 

      Hella, Otto (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia uuden kansainvälisen liikenteen rajanylityspaikan avaamiseksi Kaakkois-Suomeen, Parikkalan kuntaan. Tässä työssä aihetta on tut-kittu monipuoliselta ...