Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - Selaus asiasanan mukaan "identiteetti"

  • Branding and Visual Identity. Case: Kikerigu 

   Jansone, Ivanda (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   This paper is about branding a company and creating a consistent brand image. The purpose of this thesis is to provide a course of actions and reference material on how to create a brand, visual identity, and products for ...
  • Kulttuuriperintökasvatuksen edistäminen monikulttuurisessa päiväkodissa 

   Linnala, Marja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa vihkonen, jota varhaiskasvattajat voivat käyttää kulttuuriperinteiden edistämisessä päiväkodissa. Produktin tavoitteena on välittää suomalaista kulttuuriperinnettä ...
  • Maahanmuuttajanuoren identiteetin tukeminen vieraassa yhteiskunnassa 

   Jaakkola, Sara (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli maahanmuuttajanuorten identiteetin tukeminen vieraassa yhteiskunnassa. Tavoitteena oli luoda Kouvolan Maahanmuuttopalvelun maahanmuuttajanuoria varten projekti, jonka keinoin ...
  • MASK-MONITAHOARVIO YLÄKOULUN OPPILAIDEN SOSIAALISEN KOMPETENSSIN OSOITTAJANA 

   Koso, Laura (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella yläkoulun oppilaiden sosiaalista kompetenssia MASK-monitahoarvioinnin avulla. Samalla haluttiin saada tietoa, onko oppilaiden itsearvioinneilla eroa MASK-mittareilla saatuihin ...
  • Menneisyysmatka jälkihuoltonuoren kanssa 

   Olander, Sanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena on menneisyysmatkailu menetelmä. Tavoitteena on tuoda esiin nuoren kokemuksia menneisyysmatka menetelmästä ja ” Minun tarinaani” kansion täyttämisestä sekä menneisyyden kohtaamisesta muistelemalla. ...
  • PREPARING A MARKETING STRATEGY 

   Grönholm, Eija (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   The objective of this thesis was to prepare a marketing strategy for Living City Centre of Kotka Association. The work was implemented with the members of the association and the executive director Reijo Saksa. Living ...
  • RIISUTTU IDENTITEETTI: POTILAIDEN KOKEMUKSIA POTILASVAATTEIDEN VAIKUTUKSISTA MINÄKUVAN KOKEMISEEN 

   schroderus, jonna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä niin hoitajien kuin potilaidenkin tietoisuutta potilasvaatteiden vaikutuksista minäkuvan kokemiseen. Työn tavoitteena oli kuvata, kuinka potilasvaatteet vaikuttavat potilaiden minäkuvan ...
  • Susinnon asiakkaat ja yritysidentiteetti 

   Kekki, Jussi-Pekka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selventää Susinno Oy:n suhteita asiakkaisiin ja ymmärtää yrityksen asiakashallintaa. Pyrkimyksenä oli tunnistaa keinoja löytää lisää asiakkaita ja työstää yrityksen tapoja toimia. Työn tarkoitus ...
  • TUTKIMUS NUORTEN RASKAUKSIEN TUKEMISESTA JA RASKAUDEN KESKEYTYSTEN VÄHENTÄMISESTÄ IDENTITEETTIÄ TUKEMALLA 

   Toikka, Päivi; Hirvikoski, Aino (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella, miten nuoria raskaana olevia voidaan tukea heidän identiteettiään vahvistamalla, ja millä keinoin voidaan vähentää nuorten raskaudenkeskeytyksiä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa ...