• Osittaisjakautuminen yritysjärjestelynä 

      Karlsson, Robert (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
      Opinnäytetyö käsittelee osittaisjakautumisen prosessia teoriassa ja käytännössä. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa jakautumista suunnittelevien yritysten käyttöön teoreettis-analyyttinen, selkeä malli käytännön jakautumisen ...