• Päivähoidon laadunarviointi Sairaalamäen päiväkotiin 

      Uutela, Kaisa; Skyttä, Satu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
      TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma SKYTTÄ SATU, UUTELA KAISA Päivähoidon laadunarviointi Sairaalamäen päiväkotiin Opinnäytetyö 51 sivua +13 liitesivua Työn ohjaaja Lehtori ...