Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - Selaus asiasanan mukaan "laadunvalvonta"

  • Betonielementtien CE-merkintä ja sisäinen laadunvalvonta 

   Vilkki, Simo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee betonielementtien CE-merkintää ja sen vaatimusten täyttämistä. Työn tarkoituksena oli selvittää, mitä vaatimuksia betonielementtitehtaan tulee täyttää, että tuotteita voidaan merkitä ...
  • Lujuuslajitellun sahatavaran CE-merkintä sekä tehtaan tuotannon valvonnan käsikirjan laatiminen Kouvolan Saha Oy:lle 

   Parviainen, Tuomo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työ sisältää kirjallisen raportin CE-merkinnästä ja sen perusteista. Työssä selvitän myös, mitä toimenpiteitä vaaditaan CE-merkinnän saamiseksi lujuuslajitellulle sahatavaralle. Lujuuslajitellun sahatavaran on tarpeellista ...
  • Palvelun laadun toteutuminen tarjoaja-alihankkijasuhteessa 

   Korjus, Vilma (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia toimeksiantajan palvelutuotteiden laatua. Tutkimus tehtiin auditoimalla toimeksiantajan alihankkijoiden hoitamia asiakaskohteita Etelä-Kymenlaakson alueella. Työn avulla toimeksiantaja ...
  • Siltojen vedeneristystöiden laadunvalvonta 

   Virolainen, Petri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli koota kattava perustietoselvitys Suomessa tehtävistä siltojen vedeneristystöiden laadunvalvonnasta Kymenlaakson ammattikorkeakoulun betonilaboratoriolle. Opinnäytetyön alussa kerrotaan ...
  • Tehdasrapattujen betonielementtien laatuvaatimukset 

   Rissanen, Kari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tehdasrapattu elementti on betonielementti, joka lämmöneristetään ja pohjarapataan jo tehtaalla ennen työmaalle kuljetusta. Tämän opinnäytetyön tavoite on tutkia tehdasrapattujen elementtien laatuvaatimuksia. Tällaisten ...
  • TUOTANNONOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN JA MODERNISOINTI 

   Moisio, Elmo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee teollisuusputkistojen ja painelaitteiden asennuksiin liittyviä dokumentteja. Tavoitteena on luoda työkalu putkistoja tai painelaitteita valmistavan yrityksen työnjohdolle laadunvalvontaan ja ...
  • UUDISTUSALOJEN MAANMUOKKAUKSEN LAADUN SEURANTA JA PARANTAMINEN METSÄNHOITOYHDISTYS PÄIJÄT-HÄMEEN ALUEELLA 

   Pusila, Jeppe (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Metsänuudistamisessa maanmuokkauksella on merkittävä vaikutus uudistamistulokseen. Oikeilla valinnoilla on kauaskantoiset seuraukset sekä merkittävä taloudellinen vaikutus uuden metsikön tuottoon. Parhaassa tapauksessa ...
  • Vastaanottotarkastuksen tilastollisten menetelmien optimointimahdollisuuksia 

   Soini, Johanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Laadun merkityksen kasvaessa kilpailutekijänä niin tuotteissa kuin yrityksen omissa prosesseissaan kiinnitetään sen tuottamiseen enenevässä määrin huomiota ja sen tuottoa halutaan jatkuvasti parantaa. Laatujohtamisella ...