Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - Selaus asiasanan mukaan "laadunvarmistus"

  • Laastituotteiden pakkasenkestävyyden testausmenetelmät 

   Hedenstam, Paulus (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Laastien pakkasenkestävyyden varmistamista varten on olemassa kaksi SFS-standardien mukaista menetelmää. SFS-käsikirjan 156 (SFS5447) mukainen jäädytys-sulatuskoe on tarkoitettu betonin testaukseen, mutta käytännössä sillä ...
  • Lämpö- ja ilmavuotojen hallitseminen rakentamisessa 

   Muuronen, Janne (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli rakennettavan kohteen laadun hallitseminen sekä varmistaminen. Työ tehtiin tuotannonohjausprojektina paikanpäällä muun työn ohessa. Työ kohdistettiin rakennuksen vaipan lämpöteknisten ...
  • Perehdytyskansio Nuorisokoti Saverolaan 

   Keränen, Pilvi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö käsittelee perehdyttämistä lastensuojeluyksikössä. Nuorisokoti Saverola on Kouvolassa, Saveron kylässä, sijaitseva sijaishuolto- ja jälkihuoltopalveluja tarjoava lastensuojeluyksikkö, joka kuuluu Saverola ...
  • Päivähoidon laadunarviointi Sairaalamäen päiväkotiin 

   Uutela, Kaisa; Skyttä, Satu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma SKYTTÄ SATU, UUTELA KAISA Päivähoidon laadunarviointi Sairaalamäen päiväkotiin Opinnäytetyö 51 sivua +13 liitesivua Työn ohjaaja Lehtori ...
  • QAL2-mittausten ohjeistus, laskenta ja raportointi 

   Kanerva, Mari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   QAL2 tarkoittaa kiinteästi asennetun mittalaitteen toiminnan tarkastamista. QAL2-mittaukset suoritetaan standardin SFS-EN 14181 mukaan. Standardi SFS-EN 14181 käsittelee mittalaitteen laadunvarmistusta. Laadunvarmistukseen ...
  • Quality Assurance of International Work Placements in Kymenlaakso University of Applied Sciences Business Department 

   Kimpimäki, Jaan-Pauli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   The spectrum of international work placements is vast, ranging from the unpaid to the paid, compulsory schemes to optional involvement, and from small companies to grand multinationals all offering various opportunities. ...
  • StoPur BA 2000 -vedeneristeen käyttökokeilu Suomessa 

   Pietikäinen, Juho (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työn tarkoituksena oli perehtyä monipuolisesti StoPur BA 2000 -vedeneristeeseen ja samalla tehdä opinnäytetyön muodossa tietopaketti siltojen vedeneristämisestä. Tässä opinnäytetyössä käsitellään StoPur BA 2000 -vedeneristettä ...
  • URAKKAKORTIT RAKENNUSTUOTANNON LAADUNVARMISTUKSESSA 

   Jokinen, Jere (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää Varte Oy:n toimintajärjestelmän työvaiheiden aloituspalavereiden urakkakortit sekä luoda urakkakorttien työvaiheita vastaavat mallikatselmuslomakkeet. Urakkakorttien ja ...