• Flowries - nahkainen asustemallisto 

   Rytkölä, Mikael (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella nahkainen asustemallisto kukka-aiheella. Lähtökohtana oli suunnittelijan halu tutustua itselleen vieraaseen materiaaliin ja suunnittelualueeseen. Suunniteltava asustemallisto rajautui ...
  • Matkaharmonin konservointi 

   Niemi, Pinja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee soitinkonservointia ja -restaurointia. Työn produktiivisessa osassa tutkitaan matkaharmonin konservointia. Työssä tutkitaan soitinkonservoinnin pääpiirteitä, ja pohditaan restauroinnin ja ...
  • PLEATED LIFE -Naisten juhlavaatemallisto 

   Lassi, Elina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilu LASSI, ELINA Pleated Life – Naisten juhlavaatemallisto Opinnäytetyö 40 sivua + 27 liitesivua Työn ohjaaja Yliopettaja Sinikka Ruohonen Toimeksiantaja Siru ...