• Naprapaatti Suomen terveydenhuoltojärjestelmässä 

      Heikkilä, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia naprapaatin harjoittaman elinkeinotoiminnan ulkoista toimintaympäristöä ja tuottaa siihen liittyvää informaatiota sekä naprapaattien että naprapaateiksi aikovien tarpeisiin. ...