• Kehityskeskustelu työhyvinvoinnin edistäjänä 

      Alastalo, Tarja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
      Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää kehityskeskustelun työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä tuottaa uutta tietoa työelämää varten työhyvinvointia edistävän kehityskeskusteluprosessin sisällön osaamiseen ...