• Kauppa-aluksen ja huviveneen kohtaamistilanne 

      Haimila, Tommi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
      Opinnäytetyössä tarkastellaan kauppa-aluksen ja huviveneen kohtaamistilannetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kohtaamistilanteen turvallisuutta parantavia mahdollisuuksia, mikä muodostaa ...