• NASAALINEN KIVUNHOITO ENSIHOIDOSSA 

      Levänen, Markus; Anttila, Marko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
      Opinnäytetyö on kokoava kirjallisuuskatsaus maailmalla tehdyistä nasaalista kivunhoitoa ensihoidossa käsittelevistä artikkeleista ja tutkimuksista. Katsauksen tarkoituksena oli selvittä, mitä hyötyä nasaalisesta kivunhoidosta ...