Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - Selaus asiasanan mukaan "radiolaitteet"

  • Opas laivaradioasemanhoitajan tutkintoon 

   Lindén, Julia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Merenkulun radioliikennettä koskevaa suomenkielistä kirjallisuutta on saatavana suh-teellisen vähän, ja myös asiaa käsittelevä englanninkielinen kirjallisuus on varsin hajanaista. Koska kaikilta meriradioliikenteestä ...
  • UHF/RFID-kulunvalvontasovellus 

   Aatola, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Etätunnistus on viime vuosina yleistynyt yhä useammilla aloilla. Erityisesti passiivisten eli ilman paristoa toimivien tunnisteiden ja niitä lukevien laitteiden teknologia on kehittynyt merkittävästi. Lukuetäisyydet ovat ...