• Avaimet käteen tuotteen pilotointi 

      Tykkä, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
      Tämä insinöörityö on tehty TeliaSonera Finland Oyj:n toimeksiantona syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana. Insinöörityön tarkoitus oli selvittää miten Avaimet käteen tuote soveltuu TeliaSonera Finlandin laitekorvaamiseen ...